Uklidili jsme hájek za řekou, který bude trvale sloužit lidem i přírodě!

... aby všechny Vaše hlasy byly slyšet!

Uklidili jsme hájek za řekou, který bude trvale sloužit lidem i přírodě!

Skupina radotínských dobrovolníků po dohodě s majiteli pozemků vyčistila lesík za radotínskou lávkou a místo dále citlivě upravuje pro rekreační účely.

V rámci akce Ukliďme Svět – Ukliďme Česko uklidili místní nadšenci lesík rostoucí na druhém břehu Berounky. Během čtyř hodin sesbírali množství pneumatik a deset pytlů zejména plastu, textilu, elektroizolace či skleněných lahví.

„Podobné akce jsou mimořádně důležité, prohlubují náš vztah k prostředí, ve kterém žijeme, navíc utužují sousedské vztahy a týmového ducha“; řekl při zahájení úklidu organizátor úklidu Matěj Pomahač.  Bohužel jde většinou o jednorázové akce, po nichž vyčištěné místo opět pustne a stává se cílem vandalů. „Proto jsme se tentokrát domluvili s majiteli vyčištěných pozemků, kteří nám vyšli vstříc a umožnili trvalejší parkové úpravy. Odstranili jsme tedy invazivní náletovou vegetaci a vytvořili v hustém podrostu cestičky pro pěší, místo chceme osadit lavičkami, pískovištěm či houpačkami pro děti, část pozemku bychom pak v návaznosti na oblázkovou pláž u Berounky rádi přeměnili na pobytovou loučku, v úvahu přichází i výsadba ovocných stromů či umístění tzv. hmyzích hotelů“; doplňuje další záměry Matěj Pomahač. Místo by tak mělo sloužit jako park poskytující úkryt před letními vedry, který nyní Radotínu chybí (oficiální městský park při Náměstí Osvoboditelů je spíše rušnou křižovatkou a radnice s jeho zvelebením nikterak nespěchá).

Další z účastníků úklidu, Václav Vojíř z ekologického spolku Život na Soutoku, vyzdvihl kvality prostředí říční nivy – mj. hojný výskyt ptactva – a upozornil, že recyklace odpadu je nutná, ale bohužel nedostatečná; „Poté, co Čína přestala přijímat obrovská kvanta plastového odpadu z Evropy, už třídění odpadu nestačí a každý z nás by měl zvažovat, co vlastně kupuje a kolik obalového materiálu jako spotřebitel vytváří“.

Hájek za řekou by měl být vybaven a veřejnosti sloužit už během jarních měsíců, další úklidovou akce plánujeme na září, kdy je podzimní termín celosvětového úklidu.

Matěj Pomahač / Jan Matěj Rak, Společně pro Radotín