Záleží nám na tom, aby byl Radotín i v budoucnu příjemným domovem pro všechny generace. Chceme zdravé životní prostředí a bezpečný veřejný prostor, který dobře slouží lidem. Chceme klidná místa k odpočinku a ulice vstřícné pro pěší, cyklisty i řidiče. Chceme dostupné bydlení a kvalitní zdravotní a sociální služby. Chceme pestrou nabídku společenských akcí, rozvíjení dobrých sousedských vztahů a místních tradic. Spojili jsme proto síly a jdeme do voleb! TOP 09, KDU-ČSL a Strana zelených vytvořily v obvodu Městské části Praha 16 volební koalici pod názvem „Společně pro Radotín“.

Společně pro Radotín – TOP09, KDU- ČSL a Zelení

Aktuality

Co chystáme a co již proběhlo?

Přečtěte si o našich aktivitách. Rádi Vás uvítáme mezi námi!

K dopravní situaci v oblasti Loučanská – Ke Zděři a v lokalitě Rymáň

Ve středu 6. 2. 2019 proběhlo v prostorách nové auly Základní školy Praha –Radotín setkání radotínské radnice s občany k dopravní problematice v okolí radotínských škol (oblast Loučanská – Ke[…]

Read more

Aktuálně z komunální politiky v Radotíně

Vážené dámy, vážení pánové, Rádi bychom Vás pozvali na dvě důležité komunální akce, které se budou konat v příštím týdnu v Radotíně. V úterý 5. února od 19:15 v Živé Kavárně (Výpadová ul.)[…]

Read more

Pozvánka na otevřené setkání Radotínské opozice – úterý 8/1/2019 v Živé Kavárně

Vážení a milí přátelé, Srdečně Vás zveme na další otevřené setkání Společně pro Radotín & přátel, které proběhne v úterý 8. ledna 2019 od 19:00 v Živé Kavárně (Výpadová 1676/4a, Praha – Radotín).[…]

Read more

Šťastný nový rok 2019!

Sdružení Společně pro Radotín Vám děkuje za přízeň v roce 2018 a přeje klidné Vánoční svátky a vše dobré v roce 2019. Aby byly všechny Vaše hlasy slyšet!

Read more

Naši kandidáti

Zpět na úvod

Mgr. Luděk Sedlák

Týřovická, Staré sídliště

Středoškolský profesor, dlouholetý vydavatel Šemíka, opoziční zastupitel a předseda kontrolního výboru Radotína.

„Velmi dobře víme, že mnozí Radotíňáci mají starosti o své bezpečí. Prosadíme, aby byli strážníci častěji v terénu a problémová místa hlídaly bezpečnostní kamery. Jsme také pro rozklikávací rozpočet, kompletní zveřejňování investic a vyrovnané hospodaření s rezervou pro horší časy.“

Mgr. Jan Martínek

Náměstí Osvoboditelů

Vystudovaný teolog a pravá ruka místostarosty Prahy 5, skaut, opoziční zastupitel a předseda školské komise Radotína.

„Chci, aby byli v Radotíně dobří lékaři a ve školách se investovalo nejen do kapacity, ale hlavně do kvality výuky. Chceme širší nabídku drobných obchodů, řemeslníků a služeb, aby bylo město příjemným místem k životu, nejen k přespávání. Radotínu by také slušelo místní muzeum a naučné stezky do okolní přírody.“

Mgr. Matěj Pomahač

Vindyšova, Nové centrum

Sociální antropolog a lovec manažerů na volné noze.

„Za vln veder a sucha se život v Radotíně těžko snáší. Je potřeba přestat betonovat, začít sázet stromy, stavět šetrné budovy a lépe hospodařit s vodou. Posílíme a sladíme veřejnou dopravu s přestupním terminálem, chceme vlakovou stanici u sídliště pro biotop, sportoviště i školy, nejlépe s parkovacím domem pro přespolní. Také podpoříme cyklisty, aby se tu každý cítil dobře a bezpečně.“

Ing. Jan Šatra

Josefa Kočího, Mramorka

Ekonom, bankéř pro malé a střední podniky a člen finančního výboru Radotína.

„Chci zpřehlednit hospodaření radnice formou přehledného rozklikávacího rozpočtu a zveřejnit více informací o investicích v Radotíně.“

Zuzana Procházková

Otínská, Klapice

Hudebnice, učitelka klavíru a zástupkyně ředitele na ZUŠ v Radotíně, členka školské a kulturní komise Radotína.

„Ráda bych přispěla k dobré komunikaci mezi všemi radotínskými kulturními a vzdělávacími institucemi.“

Bc. Tomáš Sladký

Ametystová, Lahovská

Projekťák v oblasti ICT, specialista na efektivní čerpání evropských dotací.

„Chci v Radotíně kvalitní kamerový systém, který lépe odhalí pachatele trestné činnosti.“

Václav Vojíř

Výpadová, Šárovo kolo

Předseda spolku Život na soutoku, ochránce přírody, řidič autobusu MHD a člen komise životního prostředí Radotína.

„Jsem proti těžbě štěrkopísku a splavnění Berounky, naopak chci chránit čistotu podzemních vod a zemědělské půdy na soutoku Berounky a Vltavy.“

Petr Martínek

Náměstí Osvoboditelů

Řidič tramvaje MHD, člen dopravně-bezpečnostní komise a bývalý radotínský radní.

„Chci dále usilovat o zlepšení veřejné dopravy v Radotíně, zavedení pohodlné okružní autobusové linky, která obslouží celý Radotín.“

Jan Matěj Rak

Tachovská, Mramorka

Vystudovaný fotograf, hráč na kytaru, písničkář a učitel hudby na radotínské ZUŠ.

„Radotín je můj domov a každý za svůj domov neseme díl zodpovědnosti.“

Ing. Lucie Malátová, MBA

U Vápenky, Lahovská

Ekonomka a rada na Ministertvu kultury.

Mgr. Ing. Petr Nikodým

Minerální, Lahovská

Bankovní úředník.

Vlasta Potůčková

Slinková, Vinohrady

Důchodkyně a bývalá jeřábnice.

Ing. Jan Skalický

Věštínská, Benátky

Manažer.

Ing. Jiří Horák

Slinková, Vinohrady

Agronom, florista a člen komise životního prostředí Radotína.

Mgr. Martin Kabyl

Otínská, Klapice

Právník, člen kontrolního výboru a bývalý radotínský zastupitel.

„Radnice a úřednický aparát je placen z peněz občanů, kterým má proto v maximální možné míře vycházet vstříc, a to i za cenu práce navíc.“

ZDRAVĚJŠÍ

VODA PRO ŽIVOT

Na potocích prosadíme citlivá opatření proti přívalovým dešťům, zlepšíme vsakování vody ve městě, zvelebíme prameny a studny a zřídíme veřejná pítka.

SVĚŽÍ CENTRUM

V centru města prosadíme vodní fontánu, zastřešený prostor pro konání trhů, výrazně rozšíříme park při meandrujícím a přístupném potoce s lavičkami a herními prvky pro děti a při výstavbě použijeme lokální stavební materiály, nikoli levný dovoz z ciziny.

PŘIROZENÁ ŘEKA

Povedeme boj proti megalomanským projektům splavnění Berounky, těžbě štěrkopísků, vytváření lagun či přístavu pro jachty a nákladní lodě. Naopak podpoříme přírodní park s vysokou biodiverzitou a čistou vodou a na vhodném místě u řeky vytvoříme městskou pláž a odpočinkovou zónu s lavičkami, přístřešky a piknikovým místem.

ČISTŠÍ MĚSTO

Instalujeme podzemní kontejnery na tříděný odpad i do okrajových částí města a kompostéry na sídliště. Zřídíme hřiště pro venčení psů a více košů pro úklid po pejscích.

BEZPEČNĚJŠÍ

BEZPEČNÉ ULICE

Zklidníme a zpřehledníme dopravu automobilů a pohyb chodců na nebezpečných přechodech a rušných křižovatkách.

STRÁŽNÍCI V ULICÍCH

Podpoříme přítomnost městských policistů v ulicích a častější kontroly rušných a zanedbaných míst.

CHYTRÉ KAMERY

Instalujeme bezpečnostní kamery na frekventovaná místa ve městě, výjezdy z Radotína a důležité přechody pro chodce.

KVALITNĚJŠÍ

STARTOVNÍ BYTY

Prosadíme výstavbu a rekonstrukce městských bytů pro potřebné profese a nízkopříjmové rodiny, nové byty pro město získáme i v nových bytových domech.

KVALITNÍ VÝSTAVBA

Všechny nové veřejné stavby a prostranství projdou architektonickou soutěží, nová výstavba bude šetrná k životnímu prostředí a od začátku projednávána s občany.

DOSTUPNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

Do Radotína přivedeme chybějící lékaře, u zdravotního střediska zajistíme lepší parkování pro pacienty a podpoříme dům s pečovatelskou službou.

OBCHODY PO RUCE

Podpoříme prodejny kvalitního zboží, potřebné služby a zručné řemeslníky, v městském fondu a developerských projektech pro ně připravíme prostory.

REKONSTRUKCE

Podpoříme dokončení zateplení všech bytových domů v Radotíně, výměny kotlů v domech a instalace solárních panelů na střechách budov.

PŘÍJEMNĚJŠÍ

KLIDNÉ A STINNÉ ULICE

Po diskusi s občany přeměníme vybrané ulice na jednosměrky, zvýšíme počet parkovacích míst pro Radotíňáky a ulice osadíme stromy a lavičkami. Zklidníme ranní dopravu u škol, na biotopu zřídíme sezónní placená stání a pro navigaci na preferovaná parkoviště zřídíme světelnou signalizaci. Zachováme parkoviště u Ski & Bike.

KVALITNÍ VEŘEJNÁ DOPRAVA

V centru zřídíme pohodlný přestupní terminál a lépe sladíme odjezdy vlaků a autobusů. Zajistíme častější odjezdy autobusů, zavedeme okružní linku obsluhující celý Radotín, a dle přání cestujících zlepšíme umístění autobusových stanic. Zřízením vlakové stanice Radotín – Sídliště s návazným parkovištěm P+R omezíme tranzitní dopravu a současně zlepšíme dopravní obslužnost starého sídliště, zdravotního střediska, oblasti škol, biotopu a sportovišť.

BEZPEČNÁ CYKLISTIKA

Zřídíme parkovací dům pro kola u nádraží a nové pruhy pro cyklisty v ulicích ve městě i na silnicích z Radotína.

KULTURNĚJŠÍ

POSPOLITÁ KULTURA

Budeme dále podporovat činnost a rozvoj všech spolků, knihovny a kulturního domu a kina včetně představení pro seniory či rodiče s dětmi.

KVALITNÍ ŠKOLY

Zlepšíme vybavení a podmínky fungování všech školek, základních, středních, speciálních a uměleckých škol, podpoříme kvalitu výuky a lepší pracovní prostředí učitelů.

MUZEUM A NAUČNÁ STEZKA 

Založíme muzeum s tematikou kulturního a přírodního dědictví Radotína a Českého Krasu, a návaznou naučnou stezku Radotínským údolím.

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ

Na chybějících lokalitách v Radotíně zřídíme dětská hřiště a po poradě s dětmi a rodiči lépe vybavíme ta stávající, zastíníme je a vybavíme pitnou vodou.

PODPORA MLÁDEŽE

Podpoříme spolky pečující o mládež a programy na prevenci kriminality, závislosti a vandalismu.

ZAHRÁDKÁŘSKÉ OSADY 

Zabráníme snahám investorů likvidovat osady a měnit ornou půdu na lukrativní parcely, naopak vytipujeme vhodné místo pro případnou městskou zahradu.

EFEKTIVNĚJŠÍ

VEŘEJNÉ ROZHODOVÁNÍ

Zveřejníme audiozáznamy z jednání radotínského zastupitelstva a prosadíme přehledné zápisy z jednání radotínské rady a jejich poradních orgánů.

VYROVNANÝ ROZPOČET

Zajistíme dlouhodobě vyrovnaný rozpočet města s dostatečnou finanční rezervou pro horší časy, najdeme další provozní úspory.

PŘEHLEDNÉ FINANCE

Prosadíme otevřené hospodaření města formou transparentního rozklikávacího rozpočtu s tím, že všechny investice včetně rozpočtů musí být zveřejněny.

PODPORUJÍ NÁS


RNDr. Luděk Niedermayer, občan Radotína, poslanec Evropského parlamentu za TOP09 a bývalý viceguvernér ČNB

„Koalici Společně pro Radotín vítám a podporuji nejenom díky promyšlenému programu. Jsem moc rád, že zde vznikla koalice tří různých stran (TOP 09, KDU-ČSL, SZ), které se byly schopny domluvit a převzít kus odpovědnosti s cílem zlepšit život lidem v Radotíně. Je to spolupráce, která má smysl, a také cesta, jak na jednu kandidátku dostat kvalitní osobnosti. Byl bych rád, kdyby podobné případy (včetně široké koalice v pražských magistrátních volbách) inspirovaly politiky a stany k tomu, aby se namísto hledání toho, co je odlišuje, soustředili na to, co je spojuje. Ze své krátké politické zkušenosti vím, že to jde. Radotínské kandidátce, a nejen jí, proto budu držet palce.“

Zpět na úvod


Ing. Eva Tylová, ochránkyně životního prostředí a kandidátka do senátu za Prahu 12 a 16 s podporou ČPS, LES a Zelených

„Velice se mi líbí program koalice Společně pro Radotín, zejména v oblasti ochrany životního prostředí. Stejně jako já vystupují proti splavnění Berounky či těžbě štěrkopísků a naopak prosazují přírodní park na soutoku s vysokou biodiverzitou a komplexní opatření pro zlepšení životního prostředí v samotném Radotíně.“

Zpět na úvod


JUDr. Martin Rozumek, občan Radotína a ředitel OPU

„V Radotíně se žije pěkně, ale dlouhá vláda jedné strany není nikdy dobrá. Letos vsadím na kandidátku uskupení Společně pro Radotín v naději, že místo developerských projektů a přístavu pro lodě se bude primárně řešit neúnosná doprava nebo bezpečnost a pořádek v parku u nádraží.“

Zpět na úvod

Zeptejte se na to co Vás trápí!

Chceme, aby i Vaše hlasy byly slyšet! Proto neváhejte, a kontaktujte nás!

spolecneproradotin@seznam.cz