Záleží nám na tom, aby byl Radotín i v budoucnu příjemným domovem pro všechny generace. Chceme zdravé životní prostředí a bezpečný veřejný prostor, který dobře slouží lidem. Chceme klidná místa k odpočinku a ulice vstřícné pro pěší, cyklisty i řidiče. Chceme dostupné bydlení a kvalitní zdravotní a sociální služby. Chceme pestrou nabídku společenských akcí, rozvíjení dobrých sousedských vztahů a místních tradic. Spojili jsme proto síly a jdeme do voleb! TOP 09, KDU-ČSL a Strana zelených vytvořily v obvodu Městské části Praha 16 volební koalici pod názvem „Společně pro Radotín“.

Společně pro Radotín – TOP09, KDU- ČSL a Zelení

Aktuality

Co chystáme a co již proběhlo?

Přečtěte si o našich aktivitách. Rádi Vás uvítáme mezi námi!

Místostarosta ve střetu zájmů?

Ze zasedání zastupitelstva MČ Praha 16 dne 10.6.2019 Program pátého řádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha 16 se nesl převážně v duchu narovnávání majetkoprávních vztahů mezi městskou částí a jejími občany.[…]

Read more

Celé znění dopisu Jana Matěje Raka panu starostovi

Vážený pane starosto, vážené kolegyně a kolegové v zastupitelstvu,    při minulém zasedání jsem slíbil, že si rozmyslím, zda přijmu funkci předsedy kontrolního výboru. Jelikož jsem slib učinil před celým[…]

Read more

Jan Matěj Rak odmítl radniční funkci a nadále hájí zájmy občanů jako řadový zastupitel

Na sklonku loňského roku odstoupil dlouholetý předseda kontrolního výboru radotínského zastupitelstva Luděk Sedlák ze své funkce. „Vítězná radotínská ODS mě jako zástupce opozice navrhla do vedoucí funkce, avšak s odkazem na[…]

Read more

Uklidili jsme hájek za řekou, který bude trvale sloužit lidem i přírodě!

Skupina radotínských dobrovolníků po dohodě s majiteli pozemků vyčistila lesík za radotínskou lávkou a místo dále citlivě upravuje pro rekreační účely. V rámci akce Ukliďme Svět – Ukliďme Česko uklidili místní nadšenci[…]

Read more

Naši kandidáti

Zpět na úvod

Mgr. Luděk Sedlák

Týřovická, Staré sídliště

Středoškolský profesor, dlouholetý vydavatel Šemíka, opoziční zastupitel a předseda kontrolního výboru Radotína.

„Velmi dobře víme, že mnozí Radotíňáci mají starosti o své bezpečí. Prosadíme, aby byli strážníci častěji v terénu a problémová místa hlídaly bezpečnostní kamery. Jsme také pro rozklikávací rozpočet, kompletní zveřejňování investic a vyrovnané hospodaření s rezervou pro horší časy.“

Mgr. Jan Martínek

Náměstí Osvoboditelů

Vystudovaný teolog a pravá ruka místostarosty Prahy 5, skaut, opoziční zastupitel a předseda školské komise Radotína.

„Chci, aby byli v Radotíně dobří lékaři a ve školách se investovalo nejen do kapacity, ale hlavně do kvality výuky. Chceme širší nabídku drobných obchodů, řemeslníků a služeb, aby bylo město příjemným místem k životu, nejen k přespávání. Radotínu by také slušelo místní muzeum a naučné stezky do okolní přírody.“

Mgr. Matěj Pomahač

Vindyšova, Nové centrum

Sociální antropolog a lovec manažerů na volné noze.

„Za vln veder a sucha se život v Radotíně těžko snáší. Je potřeba přestat betonovat, začít sázet stromy, stavět šetrné budovy a lépe hospodařit s vodou. Posílíme a sladíme veřejnou dopravu s přestupním terminálem, chceme vlakovou stanici u sídliště pro biotop, sportoviště i školy, nejlépe s parkovacím domem pro přespolní. Také podpoříme cyklisty, aby se tu každý cítil dobře a bezpečně.“

Ing. Jan Šatra

Josefa Kočího, Mramorka

Ekonom, bankéř pro malé a střední podniky a člen finančního výboru Radotína.

„Chci zpřehlednit hospodaření radnice formou přehledného rozklikávacího rozpočtu a zveřejnit více informací o investicích v Radotíně.“

Zuzana Procházková

Otínská, Klapice

Hudebnice, učitelka klavíru a zástupkyně ředitele na ZUŠ v Radotíně, členka školské a kulturní komise Radotína.

„Ráda bych přispěla k dobré komunikaci mezi všemi radotínskými kulturními a vzdělávacími institucemi.“

Bc. Tomáš Sladký

Ametystová, Lahovská

Projekťák v oblasti ICT, specialista na efektivní čerpání evropských dotací.

„Chci v Radotíně kvalitní kamerový systém, který lépe odhalí pachatele trestné činnosti.“

Václav Vojíř

Výpadová, Šárovo kolo

Předseda spolku Život na soutoku, ochránce přírody, řidič autobusu MHD a člen komise životního prostředí Radotína.

„Jsem proti těžbě štěrkopísku a splavnění Berounky, naopak chci chránit čistotu podzemních vod a zemědělské půdy na soutoku Berounky a Vltavy.“

Petr Martínek

Náměstí Osvoboditelů

Řidič tramvaje MHD, člen dopravně-bezpečnostní komise a bývalý radotínský radní.

„Chci dále usilovat o zlepšení veřejné dopravy v Radotíně, zavedení pohodlné okružní autobusové linky, která obslouží celý Radotín.“

Jan Matěj Rak

Tachovská, Mramorka

Vystudovaný fotograf, hráč na kytaru, písničkář a učitel hudby na radotínské ZUŠ.

„Radotín je můj domov a každý za svůj domov neseme díl zodpovědnosti.“

Ing. Lucie Malátová, MBA

U Vápenky, Lahovská

Ekonomka a rada na Ministertvu kultury.

Mgr. Ing. Petr Nikodým

Minerální, Lahovská

Bankovní úředník.

Vlasta Potůčková

Slinková, Vinohrady

Důchodkyně a bývalá jeřábnice.

Ing. Jan Skalický

Věštínská, Benátky

Manažer.

Ing. Jiří Horák

Slinková, Vinohrady

Agronom, florista a člen komise životního prostředí Radotína.

Mgr. Martin Kabyl

Otínská, Klapice

Právník a bývalý radotínský zastupitel.

ZDRAVĚJŠÍ

VODA PRO ŽIVOT

Na potocích prosadíme citlivá opatření proti přívalovým dešťům, zlepšíme vsakování vody ve městě, zvelebíme prameny a studny a zřídíme veřejná pítka.

SVĚŽÍ CENTRUM

V centru města prosadíme vodní fontánu, zastřešený prostor pro konání trhů, výrazně rozšíříme park při meandrujícím a přístupném potoce s lavičkami a herními prvky pro děti a při výstavbě použijeme lokální stavební materiály, nikoli levný dovoz z ciziny.

PŘIROZENÁ ŘEKA

Povedeme boj proti megalomanským projektům splavnění Berounky, těžbě štěrkopísků, vytváření lagun či přístavu pro jachty a nákladní lodě. Naopak podpoříme přírodní park s vysokou biodiverzitou a čistou vodou a na vhodném místě u řeky vytvoříme městskou pláž a odpočinkovou zónu s lavičkami, přístřešky a piknikovým místem.

ČISTŠÍ MĚSTO

Instalujeme podzemní kontejnery na tříděný odpad i do okrajových částí města a kompostéry na sídliště. Zřídíme hřiště pro venčení psů a více košů pro úklid po pejscích.

BEZPEČNĚJŠÍ

BEZPEČNÉ ULICE

Zklidníme a zpřehledníme dopravu automobilů a pohyb chodců na nebezpečných přechodech a rušných křižovatkách.

STRÁŽNÍCI V ULICÍCH

Podpoříme přítomnost městských policistů v ulicích a častější kontroly rušných a zanedbaných míst.

CHYTRÉ KAMERY

Instalujeme bezpečnostní kamery na frekventovaná místa ve městě, výjezdy z Radotína a důležité přechody pro chodce.

KVALITNĚJŠÍ

STARTOVNÍ BYTY

Prosadíme výstavbu a rekonstrukce městských bytů pro potřebné profese a nízkopříjmové rodiny, nové byty pro město získáme i v nových bytových domech.

KVALITNÍ VÝSTAVBA

Všechny nové veřejné stavby a prostranství projdou architektonickou soutěží, nová výstavba bude šetrná k životnímu prostředí a od začátku projednávána s občany.

DOSTUPNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

Do Radotína přivedeme chybějící lékaře, u zdravotního střediska zajistíme lepší parkování pro pacienty a podpoříme dům s pečovatelskou službou.

OBCHODY PO RUCE

Podpoříme prodejny kvalitního zboží, potřebné služby a zručné řemeslníky, v městském fondu a developerských projektech pro ně připravíme prostory.

REKONSTRUKCE

Podpoříme dokončení zateplení všech bytových domů v Radotíně, výměny kotlů v domech a instalace solárních panelů na střechách budov.

PŘÍJEMNĚJŠÍ

KLIDNÉ A STINNÉ ULICE

Po diskusi s občany přeměníme vybrané ulice na jednosměrky, zvýšíme počet parkovacích míst pro Radotíňáky a ulice osadíme stromy a lavičkami. Zklidníme ranní dopravu u škol, na biotopu zřídíme sezónní placená stání a pro navigaci na preferovaná parkoviště zřídíme světelnou signalizaci. Zachováme parkoviště u Ski & Bike.

KVALITNÍ VEŘEJNÁ DOPRAVA

V centru zřídíme pohodlný přestupní terminál a lépe sladíme odjezdy vlaků a autobusů. Zajistíme častější odjezdy autobusů, zavedeme okružní linku obsluhující celý Radotín, a dle přání cestujících zlepšíme umístění autobusových stanic. Zřízením vlakové stanice Radotín – Sídliště s návazným parkovištěm P+R omezíme tranzitní dopravu a současně zlepšíme dopravní obslužnost starého sídliště, zdravotního střediska, oblasti škol, biotopu a sportovišť.

BEZPEČNÁ CYKLISTIKA

Zřídíme parkovací dům pro kola u nádraží a nové pruhy pro cyklisty v ulicích ve městě i na silnicích z Radotína.

KULTURNĚJŠÍ

POSPOLITÁ KULTURA

Budeme dále podporovat činnost a rozvoj všech spolků, knihovny a kulturního domu a kina včetně představení pro seniory či rodiče s dětmi.

KVALITNÍ ŠKOLY

Zlepšíme vybavení a podmínky fungování všech školek, základních, středních, speciálních a uměleckých škol, podpoříme kvalitu výuky a lepší pracovní prostředí učitelů.

MUZEUM A NAUČNÁ STEZKA 

Založíme muzeum s tematikou kulturního a přírodního dědictví Radotína a Českého Krasu, a návaznou naučnou stezku Radotínským údolím.

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ

Na chybějících lokalitách v Radotíně zřídíme dětská hřiště a po poradě s dětmi a rodiči lépe vybavíme ta stávající, zastíníme je a vybavíme pitnou vodou.

PODPORA MLÁDEŽE

Podpoříme spolky pečující o mládež a programy na prevenci kriminality, závislosti a vandalismu.

ZAHRÁDKÁŘSKÉ OSADY 

Zabráníme snahám investorů likvidovat osady a měnit ornou půdu na lukrativní parcely, naopak vytipujeme vhodné místo pro případnou městskou zahradu.

EFEKTIVNĚJŠÍ

VEŘEJNÉ ROZHODOVÁNÍ

Zveřejníme audiozáznamy z jednání radotínského zastupitelstva a prosadíme přehledné zápisy z jednání radotínské rady a jejich poradních orgánů.

VYROVNANÝ ROZPOČET

Zajistíme dlouhodobě vyrovnaný rozpočet města s dostatečnou finanční rezervou pro horší časy, najdeme další provozní úspory.

PŘEHLEDNÉ FINANCE

Prosadíme otevřené hospodaření města formou transparentního rozklikávacího rozpočtu s tím, že všechny investice včetně rozpočtů musí být zveřejněny.

PODPORUJÍ NÁS


RNDr. Luděk Niedermayer, občan Radotína, poslanec Evropského parlamentu za TOP09 a bývalý viceguvernér ČNB

„Koalici Společně pro Radotín vítám a podporuji nejenom díky promyšlenému programu. Jsem moc rád, že zde vznikla koalice tří různých stran (TOP 09, KDU-ČSL, SZ), které se byly schopny domluvit a převzít kus odpovědnosti s cílem zlepšit život lidem v Radotíně. Je to spolupráce, která má smysl, a také cesta, jak na jednu kandidátku dostat kvalitní osobnosti. Byl bych rád, kdyby podobné případy (včetně široké koalice v pražských magistrátních volbách) inspirovaly politiky a stany k tomu, aby se namísto hledání toho, co je odlišuje, soustředili na to, co je spojuje. Ze své krátké politické zkušenosti vím, že to jde. Radotínské kandidátce, a nejen jí, proto budu držet palce.“

Zpět na úvod


Ing. Eva Tylová, ochránkyně životního prostředí a kandidátka do senátu za Prahu 12 a 16 s podporou ČPS, LES a Zelených

„Velice se mi líbí program koalice Společně pro Radotín, zejména v oblasti ochrany životního prostředí. Stejně jako já vystupují proti splavnění Berounky či těžbě štěrkopísků a naopak prosazují přírodní park na soutoku s vysokou biodiverzitou a komplexní opatření pro zlepšení životního prostředí v samotném Radotíně.“

Zpět na úvod


JUDr. Martin Rozumek, občan Radotína a ředitel OPU

„V Radotíně se žije pěkně, ale dlouhá vláda jedné strany není nikdy dobrá. Letos vsadím na kandidátku uskupení Společně pro Radotín v naději, že místo developerských projektů a přístavu pro lodě se bude primárně řešit neúnosná doprava nebo bezpečnost a pořádek v parku u nádraží.“

Zpět na úvod

Zeptejte se na to co Vás trápí!

Chceme, aby i Vaše hlasy byly slyšet! Proto neváhejte, a kontaktujte nás!

spolecneproradotin@seznam.cz