Radotínští občané dostanou lepší prostor pro své podněty

... aby všechny Vaše hlasy byly slyšet!

Radotínští občané dostanou lepší prostor pro své podněty

Starosta MČ Praha 16 Karel Hanzlík přivítal návrh opozičních zastupitelů na stanovení pevného času pro otázky a připomínky radotínských občanů

Při uplynulém zasedání radotínského zastupitelstva předložila opozice řadu návrhů na zvýšení průhlednosti rozhodování radnice. Starosta MČ Praha 16 Karel Hanzlík je – i vzhledem k nepříliš šťastnému harmonogramu aktuálně platného jednacího řádu – nestihl do programu zpracovat, a navrhl jejich odložení na příští zasedání (není jasné, zdali řádnému či mimořádnému).

Některá opatření však opatrně přivítal – konkrétně by občané Radotína měli získat pevný prostor pro své otázky, stížnosti a připomínky. Měla by se tedy změnit stávající praxe, kdy jsou občané nuceni čekat až na konec zasedání zastupitelstva, který se někdy táhne až do pozdních nočních hodin.

Tuto vstřícnost vítáme a nadále trváme na ostatních bodech transparence – mimo jiné na audiovizuálním či textovým záznamem zasedání zastupitelstva, aby i ti,kterým to rodinné a pracovní povinnosti neumožňují, měli přehled o tom, co jejich radnice dělá.

Matěj Pomahač, Společně pro Radotín