Jan Matěj Rak odmítl radniční funkci a nadále hájí zájmy občanů jako řadový zastupitel

... aby všechny Vaše hlasy byly slyšet!

Jan Matěj Rak odmítl radniční funkci a nadále hájí zájmy občanů jako řadový zastupitel

Na sklonku loňského roku odstoupil dlouholetý předseda kontrolního výboru radotínského zastupitelstva Luděk Sedlák ze své funkce. „Vítězná radotínská ODS mě jako zástupce opozice navrhla do vedoucí funkce, avšak s odkazem na nově zavedené kvóty mi neumožnila prosadit si odborně kvalifikované spolupracovníky, kteří by mi s kontrolou radnice pomohli“ vysvětlil učitel místního gymnázia Sedlák rezignaci.

Při následujícím zasedání zastupitelstva nabídl starosta MČ Praha 16 Karel Hanzlík uprázdněné místo dalšímu opozičnímu zastupiteli,nováčkovi v zastupitelském sboru Janu Matěji Rakovi. Ten se po pečlivém zvážení rozhodl post nepřijmout. „Jsem muzikant a na rozdíl od profesora Sedláka nemám pro odpovědný výkon funkce vzdělání, praktické zkušenosti ani odborné předpoklady;“ vysvětlil učitel místní umělecké školy Rak a doplnil, že“kontrolní výbor je příliš důležitou součástí samosprávy na to, aby jej amatérsky řídil čistě politický nominant“. Plénu zastupitelů poděkoval za důvěru a potvrdil, že svůj mandát hodlá nadále vykonávat svědomitě a v zájmu všech občanů, mimo jiné jako řadový člen poradní komise pro kulturu a školství.

Matěj Pomahač,

psáno a podáno jako článek pro Noviny Prahy 16