Podezřelá transakce – vedení radnice se chce zbavit podílu na rozlehlém pozemku určeném k zástavbě

... aby všechny Vaše hlasy byly slyšet!

Podezřelá transakce – vedení radnice se chce zbavit podílu na rozlehlém pozemku určeném k zástavbě

Zastupitelstvo MČ Praha 16 schválilo záměr směnit městský podíl na velkém pozemku v radotínském Edenu (opuštěný lom naproti Domus pečovatelskou službou) za titěrné pozemky parkoviště a trávníku na Viničkách. Zbavuje se tak pozemků, které by mohly městu dobře posloužit do budoucna.

„Pozemek by mohl dobře sloužit jako například dětské hřiště či rekreační zóna, které v lokalitě chybí, případně jako parcela pro budoucí výstavbu dalšího domus pečovatelskou službou, který si zcela jistě vyžádá stárnutí obyvatelstva“, komentuje záměr Matěj Pomahač. „I druhá strana plánované transakce je velmi zvláštní – radnice má možnost směnit podíl se spoluvlastníky za jiný pozemek podobné velikosti a charakteru v Edenu, ale namísto toho chce získat malé parkovišťátko a nevelký trávník na Viničkách“. Starosta směnu označil jako potřebnou v procesu zcelování majetku městské části a proces jako zcela standardní. Naši zastupitelé záměr nepodpořili a dále podezřelou transakci sledují.

Zaznamenal: Matěj Pomahač