K dopravní situaci v oblasti Loučanská – Ke Zděři a v lokalitě Rymáň

... aby všechny Vaše hlasy byly slyšet!

K dopravní situaci v oblasti Loučanská – Ke Zděři a v lokalitě Rymáň

Ve středu 6. 2. 2019 proběhlo v prostorách nové auly Základní školy Praha –Radotín setkání radotínské radnice s občany k dopravní problematice v okolí radotínských škol (oblast Loučanská – Ke Zděři) a v lokalitě Rymáň. Cílem bylo najít shodu na koncepčním řešení stávající, často až kritické, dopravní situace.

Úvodem představil tajemník MČ Ing. Jirásek účastníkům setkání danou lokalitu, projekty realizované v návaznosti na dopravní problematiku v lokalitě, připravované projekty směřující k vytvoření nových parkovacích míst a tři hlavní směry, kterými je dle radnice možné dopravní situaci řešit.

Následná diskuse i stručná analýza proběhlé ankety ukázala, že ani jeden z nabízených směrů není rezidenty preferován, přesto byl moderovanou vylučovací metodou vybrán návrh zřízení „Zóny 30“ spojené s úpravou dopravního značení. Paradoxem je, že v oblasti „Zóna 30“ již platí, počínaje křižovatkou ulic Felberova a Loučanská. Proto nelze předpokládat, že by zvolená varianta mohla situaci zásadním způsobem zlepšit.

Většina komentářů ze strany rezidentů přitom obsahovala požadavek na snížení dopravní zátěže plynoucí z dopravní obslužnosti školských zařízení, biotopu, aktuálně renovovaného areálu fotbalového hřiště a do budoucna i krytého bazénu.Zaznívaly požadavky na intenzivnější kontrolní aktivitu ze strany policie, budování odstavných ploch a parkovišť mimo lokalitu, rozšíření stávajících parkovišť, dočasné i celkové omezení provozu sportovních zařízení, ale také návrh na zachování stávajícího stavu či nereflektování stále rostoucí poptávky po parkovacích místech, kterou dlouhodobě není možné vyrovnávat.

Několikrát bylo zmíněno, že celá oblast je především rezidentní a obytnou zónou. Její pravidla a další vývoj by tedy neměly upřednostňovat návštěvníky před stálými obyvateli. Přitom termín obytná zóna obsahuje jeden z možných konceptů směřujících k řešení, nebo alespoň výraznému zlepšení aktuální dopravní situace. Obytná zóna je oblast preferující pohyb chodců a cyklistů před vozidly, která se mohou po obytné zóně pohybovat maximální rychlostí 20 km/h, přičemž parkování je dovoleno pouze na vyznačených parkovištích. Zavedení obytné zóny pro oblast Loučanská – Ke Zděři a lokalitu Rymáň by znamenalo jisté zklidnění dopravy,definovalo povahu celé oblasti a vyřešilo problém plynoucí z nedostatečné šíře komunikací, která v zásadě neumožňuje parkování bez přestupku.

Spolu s našimi zástupci v dopravní komisi průběžně monitorujeme intenzitu dopravy v lokalitě a navrhujeme zřízení obytné zóny pro celou oblast. V rámci řešení ranní dopravní špičky navrhujeme využití parkoviště na Horymírově náměstí pro krátkodobé zastavení formou K+R a obrácení povoleného směru jízdy v jednosměrných ulicích Ježdíkova a Felberova. Projekt dopravní točny, nyní radnicí plánovaný na náměstí sv. Petra a Pavla, navrhujeme přesunout blíže Horymírovu náměstí do prostoru aktuální pozice pomníku Julia Fučíka. Toto řešení umožňuje zachovat, případně i rozšířit zeleň před prvním stupněm základní školy.

Sezónní dopravní zátěž způsobenou provozem sportovně-rekreačních zařízení by mělo snížit zavedení linek MHD jako podpůrného dopravního prostředku pro jejich návštěvníky. Současně navrhujeme úkolovat provozovatele těchto zařízení k podniknutí nezbytných kroků směřujících k odklonu motorizovaných návštěvníků. V neposlední řadě návrh doporučuje pravidelnou kontrolu dodržování deklarované maximální kapacity návštěvníků biotopu.

Jsme přesvědčeni, že realizace této úpravy v plné součinnosti radnice s rezidenty a zástupci přítomných školských i sportovně-rekreačních zařízení má nezpochybnitelný potenciál na zlepšení celkové situace.

Martin Zelený
Jan Matěj Rak
zastupitelé MČ Praha 16