Luděk Sedlák dohlédne nad prací zastupitelstva i staronového vedení radnice

... aby všechny Vaše hlasy byly slyšet!

Luděk Sedlák dohlédne nad prací zastupitelstva i staronového vedení radnice

Svátek všech svatých okořenilo ustavující zasedání nového
radotínského zastupitelstva, které po dohodě napříč politickými stranami
potvrdilo dosavadní vedení městské části Praha-Radotín. Důležitá role připadla
opozici – zatímco Luděk Sedlák ze sdružení Společně pro Radotín (KDU-ČSL,
Zelení a TOP 09) obsadil důležitou roli vedoucího kontrolního výboru, pirátský
nominant Martin Zelený pohlídá z pozice šéfa finančního výboru hospodaření
městské části.

První povolební jednání radotínských zastupitelů provázela slavnostní atmosféra a součinnost napříč stranickými barvami. Bez diskuse a s argumentem tajemníka P. Jiráska „dělat věci tak, jako doposud“ byla ustavena pětičlenná Rada městské části v čele s uvolněným starostou K. Hanzlíkem, místostarostou M. Knotkem a radním pro informatiku a bytové záležitosti J. Farníkem. Na částečný úvazek místostarosty pro stavebnictví pak ve „službách pana starosty“ pokračuje M. Bouzek a nově i S. Baráková jako členka rady. S odchodem P. Binhacka, který bohužel ve své práci ve vedení radnice ze zdravotních důvodů nemohl pokračovat, tak ztrácí své zastoupení hlas ve prospěch kultury.

Ač staronový starosta Karel Hanzlík tajemně hovořil v medicínských termínech o „lékařských tajemstvích“ a „chirurgicky přesných řezech“, obsah jeho řeči byl plný budovatelských vizí a soustředil se na chystané stavby – konkrétně nové centrum (které by mělo být „plné zeleně“), železničního koridoru, nové budovy radnice, křižovatky pod kulturním domem u Koruny (která by „neměla zasáhnout park při Náměstí Osvoboditelů“) či zkapacitňování škol a rekonstrukci Zderazské ulice. Jen letmo se dotkl problematiky dopravy a dostupnosti lékařské péče („opozice upozornila na problémy, aniž by navrhla jakákoli řešení“), sám však žádné návrhy nepředložil a v duchu diskusí z devadesátých let poukázal na působení neviditelné ruky „trhu práce“. Místostarosta M. Bouzek ve své řeči zaujal poněkud odměřenější stanovisko, když hovořil o značných omezeních a složitých řešeních, které si mnohaleté stavby vyžádají. Místostarosta M. Knotek potom poděkoval za důvěru v „sestavu, v níž jsme už od roku 2006“ a nabídl spolupráci opozici.

Bude radnice řešit i tuto nebezpečnou křižovatku? My jsme řešení navrhli: na obou přechodech instalovat též malé blikačky rovnou do ulice, které se v případě, že je blízko chodec, rozsvítí červeně.

Výzvu pana Knotka rádi přijmeme. Jak je vidět, Radotín čekají rozsáhlé změny, jejichž součástí chce být i naše sdružení Společně pro Radotín. „Do výborů a komisí navrhujeme dvě desítky zkušených osobností, které pomohou nejen při hledání optimálních řešení uvedených staveb, ale dohlédnou i na plnění programu vládnoucí strany a připomenou i dlouhodobě nezmiňované a neřešené problémy, které radotínské občany trápí. Začneme hned na příštím zasedání zastupitelstva, tedy 17. prosince 2018“, uvedl po zasedání zastupitelstva zkušený zástupce Společně pro Radotín Jan Martínek.

Matěj Pomahač /Zelení/, Společně pro Radotín