Sdružení Společně pro Radotín navrhuje zkušené osobnosti do poradních orgánů města.

... aby všechny Vaše hlasy byly slyšet!

Sdružení Společně pro Radotín navrhuje zkušené osobnosti do poradních orgánů města.

Na výzvu vedení radotínské Radnice nominujeme zkušené osobnosti do radotínských komisí a výborů. V poradních orgánech chceme prosazovat náš volební program a současně kontrolovat správné řízení města. Aby byly všechny vaše hlasy slyšet!

Naši zvolení zastupitelé Luděk Sedlák a Jan Matěj Rak nabízejí svou práci v komisích a výborech. Jako učitelé přesvědčení o klíčové hodnotě vzdělávání by rádi pracovali ve školské a kulturní komisi, kde chtějí přispět k dalšímu zvýšení kvality radotínských škol. Jejich práci zde doplní zkušená ekonomka Lucie Malátová, zástupkyně ředitele místní Základní umělecké školy Zuzana Procházková, středoškolská profesorka Zuzana Pomahačová a na svou předchozí práci v komisi naváže známý fotograf Radko Voleman.

Za neméně důležitou považuje Jan Matěj Rak kvalitu života a zdravé prostředí, proto míří do příslušné komise pro životní prostředí. Zde ho doplní zkušený florista Jiří Horák, bojovník proti těžbě štěrkopísku Václav Vojíř ze spolku Život na soutoku a nominant za Zelené Matěj Pomahač. 

Dvojici zkušených bankovních manažerů, Petra Nikodýma a Jana Šatru, vysíláme do finančního výboru zastupitelstva, kde již v minulosti působili. Do kontrolního výboru pak navrhujeme Luďka Sedláka, který jej v minulosti vedl, zkušené vysloužilé zastupitele Jana Martínka a Martina Kabyla, a v neposlední řadě Lucii Malátovou, která má bohaté zkušenosti z kontrolní činnosti ve státní správě. 

Do dopravně-bezpečností komise navrhujeme bývalého radního Petra Martínka, který naváže na svou mnohaletou práci, kdy mj. dlouhodobě prosazoval autobusové spojení na Viničky. Sekundovat mu budou Jan Šatra se zájmem o boj za bezpečné město a sociální antropolog a urbanista Matěj Pomahač, který hodlá pracovat na systematickém posilování a zkvalitňování veřejné dopravy a regulace dopravního tranzitu. Ten pak bude také naším kandidátem do stavební komise, a to společně s Janem Martínkem, který léta sbíral zkušenosti ve výborech pro územní rozvoj na Praze 5. 

Své zástupce vysíláme i do dalších komisí: Vlasta Potůčková naváže na svou dosavadní práci v sociální a zdravotní komisi a Jitka Zahradníková nás bude reprezentovat v důležité komisi pro přidělování městských bytů.

Pan starosta v minulosti častokrát hovořil o tom, jak je těžké získat do poradních a iniciačních orgánů Radotína dostatek aktivních osobností. K této výzvě se připojujeme a prosíme – pokud máte zájem a chcete pomoci zlepšit život v Radotíně, teď je ta správná chvíle (dejte vědět na e-mail luse@volny.cz, případně se přihlaste zcela přímo na sekretariát pana starosty, nejlépe prostřednictvím e-mailu elpodatelna@praha16.eu). Těšíme se na spolupráci!

Matěj Pomahač