Kritické ohlédnutí za komunálními volbami

... aby všechny Vaše hlasy byly slyšet!

Kritické ohlédnutí za komunálními volbami

Vážení přátelé,

je na mně, abych jako lídr naší kandidátky zhodnotil výsledky komunálních voleb, v nichž jsme kandidovali pod hlavičkou sdružení „Společně pro Radotín“.

Nejprve věci příjemné: gratulace a poděkování

1/ Gratuluji Janu Matěji Rakovi ke zvolení do radotínkého zastupitelstva. V radotínských komunálních volbách kandidoval již potřetí, tentokrát mu to poprvé vyšlo. Každý, kdo zná jeho rozumné názory na dění v Radotíně, jeho nasazení a energii, s kterou se pouští nejen do muziky, ale do všeho, pro co se nadchne, mi dá jistě za pravdu, že bude platným členem a posilou zastupitelstva naší městské části.

2/ Velmi děkuji všem, kdo se jakýmkoli způsobem podíleli na naší předvolební kampani, počínaje sestavením programu, který by zaujal občany a zároveň byl akceptovatelný všemi třemi subjekty v naší koalici, přes návrhy a výrobu plakátů a letáků, návrh a realizaci webových stránek, až po oslovování občanů a osobní kontakt s nimi ve všech částech Radotína. Toto poděkování patří všem, v první řadě však dvěma největším tahounům naší kampaně Honzovi Martínkovi a Matěji Pomahačovi, jejichž nasazení bylo enormní a kteří vykonali obrovský kus práce. Určitě nepřijde nazmar a rozhodně ji využijeme v celém nadcházejícím volebním období. Výsledky voleb jsou bohužel někdy nespravedlivé a nezohledňují práci a úsilí, jaké kdo do voleb vložil. A tím se konečně dostávám k hodnocení našeho volebního výsledku.

Dva mandáty jsou neúspěchem. Proč to nebylo lepší?

Nebudeme si zastírat, že dva mandáty pro naše sdružení nejsou úspěchem. Tím by byly mandáty tři, čímž bychom posílili svou pozici oproti minulému volebnímu období. Ve tři židle v zastupitelstvu jsem věřil a tajně doufal i ve čtyři mandáty, což se však ukázalo být příliš optimistické. Z mého pohledu jsme před volbami dělali, co jsme mohli (rozhodně mnohem víc než před čtyřmi roky), bohužel to nestačilo. Některé důvody jsme si uvědomovali už před volbami: agresivní kampaň ODS, která dokázala zpochybnit vše, čím jsme v uplynulém období i my přispěli k rozvoji Radotína. Jejich kampaň byla vedená tak, aby to vyznělo, že nikdo jiný než ODS v Radotíně nic nedělá a dá o sobě vědět jen před volbami. Naše práce v zastupitelstvu, výborech a komisích jako kdyby neexistovala, viz např. celostránkový rozhovor starosty Hanzlíka v Novinách Prahy 16 bezprostředně před volbami. Ve stejném vydání Novin Prahy 16 jsme dostali (stejně jako ostatní kandidující subjekty) minimální prostor, přičemž náš příspěvek jsem musel ještě krátit, aby se text vešel do přiděleného počtu znaků. Placená inzerce v radničních novinách nebyla povolena, dokonce ani vylepování volebních plakátů na oficiálních plakátovacích plochách, což se v historii radotínských komunálních voleb stalo poprvé. Nemůžeme ale svůj neúspěch svádět jenom na nepřízeň radnice a na nerovné startovní podmínky. Prostě se nám, přes veškerou snahu, nepodařilo přesvědčit větší množství voličů – byť se nám při osobním kontaktu s občany zdálo, že nám jsou nakloněni, mnozí si vyslechli naše důvody, proč jdeme do komunálních voleb, hlasů nám bohužel dali méně, než jsme očekávali.

Dosud jsem se nezmínil o svém osobním výsledku. Přiznám se, že poměrně vysoký počet preferenčních hlasů, který jsem od voličů dostal, mi radost nedělá. Naopak, beru to jako důkaz, že se nám (a především mně osobně) nepodařilo přesvědčit voliče, aby volili a křížkovali celou naši kandidátku, nikoliv jenom preferenční hlasy jednotlivcům. Bylo to uvedeno v článku v Novinách Prahy 16, zdůrazňovali jsme to při rozhovorech s lidmi, ale nepomohlo to. Považuji to za svůj osobní neúspěch a velmi mě mrzí, že se do zastupitelstva nedostal především Honza Martínek, v posledním volebním období nejaktivnější zastupitel napříč volebními stranami.

Jak interpretovat výsledky

Oba mandáty, které jsme ve volbách získali, dostali shodou okolností členové navržení stranou TOP09. Bylo by velkou chybou a zradou celému našemu projektu, kdybychom na jakékoli úrovni tento výsledek interpretovali tak, že TOP09 získala dva mandáty. Není to pravda, radotínská topka nezískala žádný mandát, protože všichni teď „kopeme“ za naše sdružení „Společně pro Radotín“, a tomuto sdružení oba mandáty patří.

Jak dál?

Nesmíme dopustit, aby se naše koalice rozpadla, tím bychom pohřbili vše, co jsme před volbami udělali. Musíme ukázat, že naše koalice pokračuje. Musíme využít potenciál, který máme! Prací ve výborech a komisích, kde mohou a mají pracovat i nezastupitelé. V zastupitelstvu podporou petic a stížností radotínských občanů (samozřejmě jen „rozumných“ petic a oprávněných stížností), aby viděli, že v nás mají zastání. Články na webových stránkách vytvořených Honzou Martínkem, čas od času též příspěvkem v radničních Novinách Prahy 16. Prostě musíme být vidět i slyšet!

Všichni navzájem si teď musíme držet palce, abychom vydrželi a pokračovali v tom, co jsme rozjeli před volbami, dál podle svých možností pracovali pro Radotín, nerozpadli se a budovali si takovou pozici, abychom při příštích volbách dopadli lépe.

Luděk Sedlák