Společně pro Radotín – program koalice TOP , KDU-ČSL a SZ

... aby všechny Vaše hlasy byly slyšet!

Společně pro Radotín – program koalice TOP , KDU-ČSL a SZ

SPOLEČNĚ PRO BEZPEČNĚJŠÍ RADOTÍN

STRÁŽNÍCI V ULICÍCH – podpoříme přítomnost městských policistů v ulicích a častější kontroly rušných a zanedbaných míst.

CHYTRÉ KAMERY – instalujeme bezpečnostní kamery na frekventovaná místa ve městě, výjezdy z Radotína a důležité přechody pro chodce.

BEZPEČNÉ ULICE – zklidníme a zpřehledníme dopravu automobilů a pohyb chodců na nebezpečných přechodech a rušných křižovatkách.

SPOLEČNĚ PRO EFEKTIVNĚJŠÍ RADOTÍN

VYROVNANÝ ROZPOČET – zajistíme dlouhodobě vyrovnaný rozpočet města s dostatečnou finanční rezervou pro horší časy, najdeme další provozní úspory

PŘEHLEDNÉ FINANCE – prosadíme otevřené hospodaření města formou transparentního rozklikávacího rozpočtu s tím, že všechny investice včetně rozpočtů musí být zveřejněny

VEŘEJNÉ ROZHODOVÁNÍ – zveřejníme audiozáznamy z jednání radotínského zastupitelstva a prosadíme přehledné zápisy z jednání radotínské rady a jejich poradních orgánů

SPOLEČNĚ PRO KVALITNĚJŠÍ RADOTÍN

STARTOVNÍ BYTY – prosadíme výstavbu a rekonstrukce městských bytů pro potřebné profese a nízkopříjmové rodiny, nové byty pro město získáme i v nových bytových domech

KVALITNÍ VÝSTAVBA – všechny nové veřejné stavby a prostranství projdou architektonickou soutěží, nová výstavba bude šetrná k životnímu prostředí a od začátku projednávána s občany

DOSTUPNÉ ZDRAVOTNICTVÍ – do Radotína přivedeme chybějící lékaře, u zdravotního střediska zajistíme lepší parkování pro pacienty a podpoříme dům s pečovatelskou službou

OBCHODY PO RUCE – podpoříme prodejny kvalitního zboží, potřebné služby a zručné řemeslníky, v městském fondu a developerských projektech pro ně připravíme prostory

REKONSTRUKCE – podpoříme dokončení zateplení všech bytových domů v Radotíně, výměny kotlů v domech a instalace solárních panelů na střechách budov

SPOLEČNĚ PRO ČISTŠÍ A ZDRAVĚJŠÍ RADOTÍN

SVĚŽÍ CENTRUM – v centru města prosadíme vodní fontánu, zastřešený prostor pro konání trhů, výrazně rozšíříme park při meandrujícím a přístupném potoce s lavičkami a herními prvky pro děti a při výstavbě použijeme lokální stavební materiály, nikoli levný dovoz z ciziny

PŘIROZENÁ ŘEKA – povedeme boj proti megalomanským projektům splavnění Berounky, těžbě štěrkopísků, vytváření lagun či přístavu pro jachty a nákladní lodě. Naopak podpoříme přírodní park s vysokou biodiverzitou a čistou vodou a na vhodném místě u řeky vytvoříme městskou pláž a odpočinkovou zónu s lavičkami, přístřešky a piknikovým místem

VODA PRO ŽIVOT – na potocích prosadíme citlivá opatření proti přívalovým dešťům, zlepšíme vsakování vody ve městě, zvelebíme prameny a studny a zřídíme veřejná pítka

ČISTŠÍ MĚSTO – instalujeme podzemní kontejnery na tříděný odpad i do okrajových částí města a kompostéry na sídliště. Zřídíme hřiště pro venčení psů a více košů pro úklid po pejscích.

ZAHRÁDKÁŘSKÉ OSADY – zabráníme snahám investorů likvidovat osady a měnit ornou půdu na lukrativní parcely, naopak vytipujeme vhodné místo pro případnou městskou zahradu

SPOLEČNĚ PRO KLIDNĚJŠÍ DOPRAVU PRO RADOTÍN

KLIDNÉ A STINNÉ ULICE – po diskusi s občany přeměníme vybrané ulice na jednosměrky, zvýšíme počet parkovacích míst pro Radotíňáky a ulice osadíme stromy a lavičkami. Zklidníme ranní dopravu u škol, na biotopu zřídíme sezónní placená stání a pro navigaci na preferovaná parkoviště zřídíme světelnou signalizaci. Zachováme parkoviště u Ski & Bike.

KVALITNÍ VEŘEJNÁ DOPRAVA – V centru zřídíme pohodlný přestupní terminál a lépe sladíme odjezdy vlaků a autobusů. Zajistíme častější odjezdy autobusů, zavedeme okružní linku obsluhující celý Radotín, a dle přání cestujících zlepšíme umístění autobusových stanic. Zřízením vlakové stanice Radotín – Sídliště s návazným parkovištěm P+R omezíme tranzitní dopravu a současně zlepšíme dopravní obslužnost starého sídliště, zdravotního střediska, oblasti škol, biotopu a sportovišť

BEZPEČNÁ CYKLISTIKA – zřídíme parkovací dům pro kola u nádraží a nové pruhy pro cyklisty v ulicích ve městě i na silnicích z Radotína

SPOLEČNĚ PRO LEPŠÍ VZDĚLÁNÍ A KULTURU PRO RADOTÍN

KVALITNÍ ŠKOLY – zlepšíme vybavení a podmínky fungování všech školek, základních, středních, speciálních a uměleckých škol, podpoříme kvalitu výuky a lepší pracovní prostředí učitelů

POSPOLITÁ KULTURA – budeme dále podporovat činnost a rozvoj všech spolků, knihovny a kulturního domu a kina včetně představení pro seniory či rodiče s dětmi

MUZEUM A NAUČNÁ STEZKA – založíme muzeum s tematikou kulturního a přírodního dědictví Radotína a Českého Krasu, a návaznou naučnou stezku Radotínským údolím

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ – na chybějících lokalitách v Radotíně zřídíme dětská hřiště a po poradě s dětmi a rodiči lépe vybavíme ta stávající, zastíníme je a vybavíme pitnou vodou

PODPORA MLÁDEŽE – podpoříme spolky pečující o mládež a programy na prevenci kriminality, závislosti a vandalismu